Obsah

logologo

MONTESSORI PUTOVNÍ KUFR

V rámci Implementace MAP a ve spolupráci se skupinou Místních lídrů vznikl po vzoru čtenářských dílen a matematických heren sdílený projekt pro mateřské školy „Putovní Montessori kufr“. Tento projekt reaguje na velmi pozitivní ohlasy pedagogů i rodičů na zrealizovaný workshop Žijeme Montessori, který podrobně představil ústřední myšlenku a přínos Montessori pedagogiky. Lídři za předškolní vzdělávání podrobně rozpracovali ideu implementace některých Montessori myšlenek do běžných mateřských škol, a to za účelem rozvoje předškolního vzdělávání a posunutí rutinních činností v mateřských školách na vyšší úroveň. V návaznosti na tuto iniciativu došlo ve spolupráci těchto lídrů a představitelek projektu Žijeme Montessori k pořízení vybraných pomůcek, které budou mezi mateřskými školami sdíleny a pedagogové tak budou mít příležitost se s nimi seznámit, stejně tak, jako se základními Montessori principy. Místním lídrům za předškolní vzdělávání byl v průběhu MAP II zajištěn vzdělávací kurz Montessori pedagogiky. Díky svým nabytým kompetencím a znalostem mohou v území plnit roli odborných garantů a poskytovat mateřským školám zapojeným do projektu metodickou podporu.

Zajímá Vás, co takový kufr obsahuje a co je cílem tohoto sdíleného projektu?

Pokud ano, přijměte naše pozvání na setkání pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání, kde bude Montessori putovní kufr detailně představen.

Pracovní skupinu povedou naše odborné garantky projektu Lenka Pecková z MŠ Oráčov a Pavla Mašková z MŠ V Lukách a také Hanka Gabrielová z organizace Žijeme Montessori.

Toto setkání pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání je určeno nejen všem členkám skupiny, ale také všem zájemcům z řad mateřských škol zapojených do MAP III.

Přijďte se naučit s kufrem pracovat ještě dřív, než doputuje do vaší školky 🙂

 

Pozvánka je ke stažení zde
pozvánka

 

Cíl aktivity: Šíření povědomí o Montessori vzdělávání mezi pedagogickými pracovníky mateřských škol. Podpora zvyšování kvality předškolního vzdělávání a zvyšování úrovně běžných, rutinních činností mateřských škol díky implementaci některých myšlenek Montessori vzdělávání.

Tematické setkání vhodné pro PS MŠ a všechny, které toto téma zajímá; přispívá k naplnění cíle 1.1

 


 

Kdy: náhradní termín 26.1.2023 od 14:30

Kde: MŠ V Lukách, V Lukách 2174, Rakovník

Na setkání se, prosím, přihlaste prostřednictvím formuláře níže nejpozději do 20.1.2023

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit a Andrejka 🙂