Obsah

logo

VÝUKA MATEMATIKY DLE HEJNÉHO METODY

Diskusní setkání pedagogických pracovníků k tématu implementace Hejného metody do výuky matematiky. Sdílení zkušeností a praxe s výukou, využíváním různých didaktických materiálů, v komunikaci s rodinou apod. Plánování vhodných aktivit ke sdílení praxe s výukou matematiky dle Hejného metody v MAP IV.

Zveme všechny vyučující matematiky základních škol zapojených do MAP III na setkání pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka.

Toto setkání bude věnované sdílení praxe s výukou matematiky dle Hejného metody.

Ať máte nebo nemáte s touto metodou osobní zkušenosti, přijďte podiskutovat s těmi, kteří je mají a rádi se námi o ně podělí 🙂

Vedení této pracovní skupiny se ujmou učitelé a učitelky ze ZŠ a MŠ Lubná.

 

Pozvánka je ke stažení zde
logo

 

Cíl aktivity: Podpora rozvoje vzdělávání v mateřských a základních školách. Podpora rozvoje matematické gramotnosti a pregramotnosti.

 

Tematické setkání vhodné pro PS MG; přispívá k naplnění cíle 6.2

 


 

Kdy: 8.2.2023 od 15:30

Kde: ZŠ a MŠ Lubná, Lubná 228

Na setkání se, prosím, přihlaste prostřednictvím formuláře níže nejpozději do 1.2.2023

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit a Andrejka 🙂