Obsah

Stránka

 • 1

logo

WORKSHOP S PAQ RESEARCH O VZDĚLÁVÁNÍ
A SOCIÁLNÍCH PODMÍNKÁCH V ORP RAKOVNÍK
aneb
DISKUSE NAD ROVNÝMI PODMÍNKAMI VE VZDĚLÁVÁNÍ

logo 

Pro ORP Rakovník vytvořil tým PAQ Research analytickou zprávu, ve které jsou na 65 stranách prezentována data o vzdělávací neúspěšnosti, sociální situaci a faktorech, které mohou přispět ke zlepšení vzdělávání v ORP.

Zpráva zároveň obsahuje i přehledné shrnutí výsledků, realistických cílů a doporučení, nad kterými bude možné přímo se zástupci z PAQ Research diskutovat a hledat pro nás vhodná východiska.

Co nám zpráva pomůže lépe pochopit, abychom se mohli co nejlépe rozhodovat?

 • Rozsah vzdělávací neúspěšnosti a nerovných šancí v základním školství. Má náš region vysoké absence, propadání nebo spíš zaostává podíl excelentních žáků?

 • Zatížení rodin sociálními problémy – jak exekuce, bytová nouze omezují rozvoj vzdělávání a jaká opatření a organizace nám mohou pomoct.

 • Jak si nastavit realistické cíle pro snižování vzdělávací neúspěšnosti a sociálních problémů.

 • Zaostávání vzdělávání – jestli je vzdělávání v regionu horší nebo lepší, než by odpovídalo sociální situaci.

 • Potenciální faktory, které mohou vést ke snížení vzdělávací neúspěšnosti – např. personální zabezpečení výuky, řízení škol, včasná péče nebo sociální podpora.

Co je na reportu výjimečného?

 • Velké množství informací je složeno do kompozitních indexů, které umožňují přehledné pochopení situace v regionu.

 • Data jsou porovnávána s relevantními regiony, tedy s těmi, které mají nejpodobnější sociální strukturu. 

 • Identifikuje oblasti, kde je největší prostor pro zlepšení. Zároveň nabízí realistické cíle, kam se ORP může posunout.

 • Jedná se o dlouhodobý projekt. Reporty budou v budoucích letech aktualizovány. Kromě toho se plánují podobné analýzy i pro města a kraje.

 • PAQ Research představuje dobrou praxi a doporučení z ČR a sumarizujeme kontakty na úspěšné organizace, které mohou v daných oblastech pomoct.

 

Pozvánka je ke stažení zde
logo

 

Cíl aktivity: Diskuse o výsledcích reportu a možnostech jejich využití v praxi. Podpora kvalitního inkluzivního vzdělávání v mateřských a základních školách území ORP Rakovník.

Tematické setkání vhodné pro ŘV MAP, RT MAP, PS RP, FIN ČG, MG, MŠ, ZNEF a pro všechny, koho zajímají data z detailní analýzy vzdělávacího (ne)úspěchu území ORP Rakovník a kteří mají zájem diskutovat nad nastavením rovných podmínek ve vzdělávání;

přispívá k naplnění cíle 1.3, 2.3, 3.2, 6.1

 


 

Kdy: 15.3.2023 od 14:00

Kde: Zasedací místnost budovy MZe, 1. patro, Lubenská 2250, Rakovník

Na akci vystoupí:

Mgr. et Mgr. Karel Gargulák - PAQ Reseaarch (https://www.paqresearch.cz/)
Mgr. Zuzana Aghová, DiS. - vedoucí OSPOD Městského úřadu v Nymburku
Bc. Ladislav Vondruška - kurátor pro děti a mládež Městského úřadu v Nymburku

Na setkání se, prosím, přihlaste prostřednictvím formuláře níže nejpozději do 8.3.2023

Těšíme se na Vás ❤️ vaše Mapačky Brigit a Andrejka 🙂