Obsah

ŠABLONY I - OP JAK

 • Veškeré nformace k zjednodušeným projektům pro školy z operačního programu Jan Ámos Komenský jsou zveřejněny na webu OP JAK: https://opjak.cz/
 • Prezentace MŠMT k výzvě Šablony I z OP JAK je ke stažení zde.
 • Harmonogram výzev OP JAK pro rok 2022 je ke stažení zde.


   

ŠABLONY III - OP VVV

 • Informace k výzvě jsou zveřejněny na webu OP VVV: https://opvvv.msmt.cz/aktualni-vyzvy
 • Bližší informace k aktuálně vyhlášené výzvě Šablony III naleznete v prezentaci zde.
 • Důležité novinky v Šablonách III jsou shrnuty zde.
 • MŠMT důrazně doporučuje vyplňovat žádost o podporu dle uživatelské příručky - pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu. Ve vyplňování žádosti budou oproti předchozím Šablonám drobné odlišnosti. Vzhledem k variabilní délce realizace projektů (12 až 24 měsíců) bude třeba upravit záložku finanční plán. Uživatelská příručka je ke stažení zde.
 • K Pravidlům pro žadatele a příjemce (ke stažení zde) zjednodušených projektů byl nově zveřejněn Metodický dopis č. 2, který upravuje některé kapitoly pravidel. Tyto úpravy nemají faktický vliv na přípravu žádosti o podporu a realizace projektu. Metodický pokyn č. 2 je ke stažení zde.
 • Konzultační linka pro šablony tel.: (+420) 234 814 777; email: dotazyzp@msmt.cz bude výhledově  časově rozšířena (momentálně jsou na pevných telefonech kolegové v pondělí a ve středu dopoledne, emailové dotazy jsou zodpovídány průběžně). 
 • Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 29. června 2021 do 14:00:00 hodin.
 • Webinář NPI ČR k Šablonám III ke shlédnutí zde.

 

Výzva 02_20_080 ŠABLONY III byla ukončena

Přehled subjektů zapojených do výzvy Šablony III naleznte zde.

 

šablony