Obsah

logologo

KALENDÁŘ 2022/2023

Po velkém úspěchu série kalendářů pro rok 2021 bylo v závěrečné fázi projektu Realizačním týmem MAP rozhodnuto o vytvoření stolního týdenního kalendáře. Kalendář je prezentací všech subjektů, které se na realizaci Místního akčního plánování v území ORP Rakovník podílejí. Každý týden se představí jeden školský subjekt (foto budovy, kontaktní údaje, QR kód s odkazem na web školy, logo subjektu, mapové umístění v rámci ORP). Období kalendáře odpovídá celému období navazujícího projektu MAP III, tzn. od 1. září 2022 do konce roku 2023. Kalendář je určen všem členům týmu MAP, obdržely jej všechny zapojené subjekty a dále všechny subjekty podílející se na rozvoji vzdělávání v území, anebo subjekty s projektem spolupracující. 

 

Kalendář je ke stažení zde (21.7 MB)

 

Cílová skupina: Pedagogové a ředitelé mateřských a základních škol, zřizovatelé škol, subjekty spolupracující s projektem MAP

 

* * *

 

Tento výstup implementace MAP vznikl v rámci realizace projektu MAP ORP Rakovník II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009701