Obsah

Leporelo_dvě na A3 Staženo: 2,859x

Leporelo_k profi tisku Staženo: 226x

Stránka

  • 1

LEPORELO POSKYTOVATELŮ ZÁJMOVÉHO A NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT NA ÚZEMÍ ORP RAKOVNÍK

Pod vedením pracovní skupiny pro zájmové a neformální vzdělávání vzniklo Leporelo určené zejména rodičovské veřejnosti. Jedná se o materiál, který stručnou a přehlednou formou informuje o všech volnočasových aktivitách pro děti a mládež, které jsou aktuálně v území ORP Rakovník k dispozici. Leporelo je informačním materiálem reagujícím na konkrétní potřebu území, kde tento ucelený přehled o poskytovatelích dosud chyběl.  Současně je ukázkou činnosti projektu a plní propagační úlohu mezi odbornou i laickou veřejností. 

 

Cílová skupina: rodiče, veřejnost, pedagogové a ředitelé mateřských a základních škol, zřizovatelé škol, poskytovatelé volnočasových aktivit a zájmového a neformálního vzdělávání

 

* * *

 

Tento výstup implementace MAP vznikl v rámci realizace projektu MAP ORP Rakovník II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009701

leporelo

leporelo