Obsah

Řemesla kolem nás A - J Staženo: 15x | 25.01.2024

Řemesla kolem nás K - Z Staženo: 17x | 25.01.2024

Stránka

  • 1

logo

ŘEMESLA KOLEM NÁS

Pod záštitou pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání vznikl pod názvem Řemesla kolem nás rozsáhlý projekt spolupráce 25 mateřských škol. Na tomto projektu se začalo pracovat v době pandemie a práce na něm trvaly více než rok. Cílem projektu je podpora kariérového vzdělávání v předškolní výchově. Spolupracující školy pod vedením členek pracovní skupiny připravily didaktické materiály ke 100 starým, zapomenutým řemeslům i současným povoláním. Soubor materiálů obdržely všechny mateřské školy zapojené do projektu ve formě Šanonu s kapsami ke každému řemeslu a flash diskem s nahranými materiály. Celý soubor obsahuje 1240 stran A4 různých didaktických listů, inspirativních aktivit, námětů k činnostem s dětmi, textovou částí ke každému řemeslu a doprovodným obrázkem. Každé řemeslo obsahuje i titulní stranu s informací, která mateřská škola řemeslo zpracovala. Soubor materiálů nabízí mateřským školám do výuky nepřeberné množství inspirace. Tento výstup obdržely všechny mateřské školy území ORP Rakovník zapojené do projektu. 

 

Cílová skupina: děti mateřských škol, pedagogové a ředitelé mateřských škol

 

* * *

 

Tento výstup implementace MAP vznikl v rámci realizace projektu MAP ORP Rakovník II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009701