Obsah

logo

ŠTAFETOVÁ POHÁDKA KOORDINÁTORŮ ŠKOL

Koordinátoři škol vytvořili v rámci realizace MAP II štafetovou pohádku. Nejmenuje se tak proto, že by byla ve skutečnosti o nějaké štafetě, ale proto, že vznikla štafetovým způsobem.  

Tento příběh se začal psát na jaře roku 2020, v době, kdy většina z nás zůstala kvůli pandemii viru Covid-19 doma, v době, která byla těžká pro každého z nás. 

A jak ten nápad vznikl? Vlastně z postesknutí, že nemůžeme být spolu, scházet se a pracovat na něčem společně. Vtom jsme si řekli: „Vždyť můžeme vytvořit něco dohromady, byť jsme každý doma, u svého počítače. Každý uděláme kousek, pak to složíme dohromady a hned z toho bude něco společného.“ Pro tento nápad jsme se nadchli a netrvalo dlouho a plán na štafetový úkol byl na světě. Ve hře byla spousta námětů od obrázků, přes videa až po psaný text, který nakonec vyhrál. Do akce jsme zapojili koordinátory škol a věřte nám, původním záměrem mělo být opravdu jen odvedení myšlenek našich učitelek a učitelů od každodenních starostí, které jim v té době přinášel přechod na distanční vzdělávání. 

Napsali jsme začátek neurčitého příběhu, který se odehrává v neurčitém čase a na neurčitém místě. Poslali jsme ho prvnímu koordinátorovi s tím, že je potřeba si text přečíst, vymyslet a napsat pokračování a poslat dál. Tímto způsobem příběh putoval řadu měsíců z jedné školy do druhé, postupně ožil, dostal hlavní hrdiny a zanedlouho jsme mohli radostně zvolat: „Nám vzniká krásná pohádka!“ 

Když byl pohádkový příběh dokončen, bylo nám líto ho nechat jen tak být a uzavřít, protože výsledek nás samotné i celý Realizační tým doslova nadchl. Do práce bylo zapojeno 38 autorů z různých škol a věřte nebo ne, čím více se příběh blížil ke konci, tím těžší to pro ně bylo. Považte, že museli udržet a dále posouvat dějovou linku, kterou před nimi rozvinul někdo jiný, museli správně odhadnout, jestli je ještě čas příběh gradovat nebo jestli už je potřeba se chýlit k rozuzlení děje a současně bylo potřeba zachovat i jazykový styl. Nicméně kolektiv autorů se s tím popral na výtečnou, štafetový úkol s námi nejen rozehrál, ale i dotáhl až do zdárného konce. 

Po dočtení pohádky a zamáčknutí slzy jsme neváhali ani minutu a bylo rozhodnuto, že pohádka dostane svoji tištěnou podobu, aby pro nás byla připomínkou, že i v tak nelehké době, která nás potkala, vzniklo něco tak pohádkově milého. 

Nicméně, co by to bylo za pohádkovou knížku, kdyby neměla obrázky? A tak byl do štafetového úkolu povolán celý kolektiv ilustrátorů, který čítá celkem 28 mladých a neskutečně šikovných malířů z výtvarného oboru ZUŠ Rakovník. Děkujeme všem dětem a jejich paní učitelce Evě Pelcové za pomoc a za nádherné obrázky, protože bez nich bychom si neuměli představit ani vílu Evelínku, ani draka a ani kouzelné zrcadlo. 

A jaký je tedy výsledek? Posuďte sami... 

 

Štafetová pohádka je ke stažení zde (6.72 MB)

 

Cílová skupina: děti mateřských škol, žáci základních škol, pedagogové a ředitelé mateřských a základních škol, zřizovatelé škol, subjekty spolupracující s projektem MAP, veřejnost, rodiče

 

* * *

 

Tento výstup implementace MAP vznikl v rámci realizace projektu MAP ORP Rakovník II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009701