Obsah

Stránka

  • 1

logo

ZVĚDAVÁ STEZKA Z KRT PŘES KRTSKÉ SKÁLY DO JESENICE

Pracovní skupina pro zájmové a neformální vzdělávání zpracovala pod názvem Zvědavá stezka námět na turistický výlet určený nejen školám, ale i veřejnosti a rodinám s dětmi. Zvolenou lokalitou jsou Jesenicko-Krtské skály. Mapa obsahuje nejen popis trasy, ale zejména úkoly, které účastník trasy po celou dobu plní. Tento dopodrobna zpracovaný námět na výlet usnadní přípravu školních i rodinných výletů. Díky rozšíření např. mezi turistickými kluby, KČT atd. je zajištěna další propagace a povědomí o projektu mezi tou částí veřejnosti, která není prvoplánovou cílovou skupinou, např. senioři, lidé zajímající se o přírodu a místní historii. Odborným garantem a autorem Zvědavé stezky je místní vlastivědný publicista Roman Hartl, se kterým jsme navázali spolupráci i v dalších aktivitách MAP. Touto Zvědavkou to nekončí, už pracujeme na další :-)

 

Cílová skupina: rodiče, veřejnost, děti mateřských škol, žáci základních škol, pedagogové a ředitelé mateřských a základních škol

 

* * *

 

Tento výstup implementace MAP vznikl v rámci realizace projektu MAP ORP Rakovník II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009701

zvědavka

zvědavka