Obsah

Stránka

  • 1

rybník

ZVĚDAVÁ STEZKA ZE SENCE DO PAVLÍKOVA

Pracovní skupina pro zájmové a neformální vzdělávání připravila společně s vlastivědným publicistou Romanem Hartlem a manželi Pšenčnými další Zvědavou stezku, tentokrát ze Sence do Pavlíkova. Tato Zvědavka obsahuje, oproti první, dvě zaměření a to vlastivědně-historické a přirodovědné. Ve vlastivědné části najdete převážně otázky a úkoly, naopak část přírodovědná je tvořena hlavně výkladovou pasáží o ekosystémech, kterými je Zvědavka vedena (rybník, pole, louka, les, park). Maskotem se stala veverka ze Senecké hory, symbol obce Senec. Cílem Zvědavé stezky je podpora regionální identity a místně ukotveného učení. 

 

Cílová skupina: rodiče, veřejnost, děti mateřských škol, žáci základních škol, pedagogové a ředitelé mateřských a základních škol

 

* * *

 

Tento výstup implementace MAP vznikl v rámci realizace projektu MAP ORP Rakovník II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009701

 

zvědavkazvědavá