Obsah

Sběr investičních záměrů byl zahájen

Typ: ostatní
Sběr aktualizací investičních záměrů v SR MAP 1 Své aktualizované, popř. nové investiční záměry zasílejte na e-mail: kovarova@mas-rakovnicko.cz nejpozději do 30.4.2024

Dobrý den,

 

20. 11. 2023 proběhla poslední aktualizace Strategického rámce MAP. Další případnou aktualizaci je možné schválit na 1. jednání Řídicího výboru MAP, které proběhne v květnu 2024.

 

Nabízíme Vám tímto možnost aktualizace již zveřejněných investičních záměrů v poslední verzi Strategického rámce nebo přidání nových investičních záměrů. Aktuální verzi SR MAP naleznete v příloze, včetně tabulek k vyplňování.

 

Prosím věnujte tomuto pozornost. Je to důležité, hlavně v případě, pokud byste plánovali podávání Vašich projektových záměrů do dotačních titulů, zejména do IROP. Jedno ze specifických kritérií přijatelnosti je „Projekt je v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání (MAP) platným pro území realizace projektu k datu předložení žádosti o podporu.“ Na pozdější aktualizace (SR MAP je možné aktualizovat nejdříve po 6 měsících od jeho předchozího schválení) nebude brán zřetel.

 

Upozorňujeme, že v podmínkách některých dotačních titulů je při čerpání dotace současně povinnost mít zahrnutý předmětný investiční záměr i ve Strategickém plánu rozvoje obce (nutno tam mít zahrnuté již ke dni podání žádosti).

 

Při dokládání nového investičního záměru je potřeba doložit i Souhlas zřizovatele (v originále) se zařazením investičního záměru do SR MAP. Znění např.: Obec/Město/Městys …., jakožto zřizovatel Základní školy/Mateřské školy …., okres Rakovník, souhlasí se zařazením investičního záměru „název investičního záměru uvedený v SR MAP“ zřizované školy do Strategického rámce Místního akčního plánu ORP Rakovník IV. 

 

Souhlas zřizovatele NENÍ nutné dokládat při aktualizaci již zařazeného investičního záměru.

  

  • Změny či nové projekty zapisujte do přiložených souborů (POZOR! Nezapomeňte záměry rozdělovat do tabulek podle toho, zda se jedná o MŠ, ZŠ či ZNEF! Je-li dopad realizace na MŠ i ZŠ (společné prostory, nelze rozlišit, kdo je bude využívat), uveďte záměr na list MŠ i ZŠ) a vždy je prosím adekvátně označte žlutým podbarvením (v případě změny se podbarví JEN buňky obsahující tuto změnu, u nového záměru se podbarví celý řádek).

 

Při veškerých změnách berte prosím v úvahu následující informaci od ŘO IROP:

  • „Předložený projekt (sloupec „Název projektu“) musí obsahově odpovídat projektu uvedeném v SRMAP.“
  • „Sloupce „Typ projektu“ musejí věcně odpovídat předložené žádosti o podporu (=oblasti vzdělávání, ŠPP, komunitní aktivity, školní družiny/kluby, rekonstrukce učeben neúplných škol, konektivita).“ Definice neúplné školy dle ŘO IROP je i škola, která má sloučené některé ročníky, tedy tzv. malotřídní školy. Viz. přiložená tabulka Neúplné školy. 
  • „Sloupec „Celkové výdaje projektu“ – do IROP nesmí být předložen projekt za vyšší částku, než je zde uvedena. Dále platí, že při slučování záměrů z MAP se částky uvedené u projektových záměrů v MAP budou kumulativně sčítat.“
  • „Žadatel může ve svém projektovém záměru podaném do výzvy IROP fakticky opravit jen finanční limit, pokud by např. nepochopil princip součtu (=celkové způsobilé výdaje jako součet přímých výdajů i 7 % nepřímých nákladů.“
  • „V aktualizacích MAP/KAP a jejich strategických rámcích (seznamech investičních priorit) nesmí docházet k odstraňování projektů, a jejich vazeb na klíčové kompetence, které jsou předloženy do IROP. Úpravy identifikovaných prioritních projektů mají již nyní fatální dopady na přijatelnost projektů v době hodnocení. V budoucnu pak mohou mít změny v MAP/KAP dopad na projekty v době udržitelnosti. Projektové záměry podpořené z IROP musí být v MAP/KAP identifikovány stejným způsobem po celou dobu udržitelnosti projektu v IROP.“

 

Své aktualizace a případné dotazy směřujte do 30.4.2024 na Patricii Kovářovou: kovarova@mas-rakovnicko.cz.

 

Děkujeme

Tým MAP ORP Rakovník IV


Přílohy

Vytvořeno: 18. 4. 2024
Poslední aktualizace: 18. 4. 2024 20:25
Autor: MAN MAP