Obsah

Předškolní vzdělávání je pro dítě většinou prvním institucionálním vzděláváním v jeho životě. Výchovně podporuje a doplňuje znalosti a dovednosti z rodinného života. Díte v mateřské školy navazuje kontakty s vrstevníky, upevňuje si sociální dovednosti a získává poznatky o životě kolem sebe. Proto je tak důležité, aby bylo kvalitní a odpovídalo potřebám jednotlivců. V rámci místního akčního plánování chceme vytvářet podmínky pro harmonický a všestranný rozvoj dětí. Realizovat aktivity zaměřené na podporu jejich znalostí a dovedností, ale také na rozvoj pedagogů v jejich zaměstnání či vytvoření vhodných podmínek pro práci s dětmi.

Odborníkem pro oblast předškolního vzdělávání v procesu Místního akčního plánování na území Rakovnicka je Mgr. et Mgr. Jana Kovářová, ředitelka Mateřské školy v Lukách.