Obsah

Pod pojmem zájmové a neformální vzdělávání se schovává široká škála volnočasových zařízení jako jsou např. domy dětí a mládeže, školní družiny a kluby, základní umělecké školy, různorodě zaměřené kluby a další. Cílem MAP je podpořit tyto instituce věnující se vzdělávání dětí a žáků. Podpořit je v jejich činnostech a poskytnout tak smysluplné využití volného času dětem v regionu Rakovnicka.

Odborníkem pro oblast základního vzdělávání v procesu Místního akčního plánování na území Rakovnicka je Mgr. Zdeňka Jirková, dlouholetá ředitelka DDM Rakovník.