Obsah

KALENDÁŘE 2021

V průběhu realizace MAP II vznikly ve spolupráci škol zapojených do projektu kalendáře pro rok 2021. Kalendáře, na kterých se podíleli děti, žáci i učitelé byly vyrobeny v těchto vyhotoveních: stolní týdenní kalendář na kterém pracovaly mateřské školy, týdenní diář ve formátu A5 připravily žáci prvních stupnů a nástěnný měsíční ve formátu A3 žáci druhých stupňů základních škol. Všechny tři titulní strany nakreslili žáci výtvarného oboru ZUŠ Rakovník. 

Distribuovány byly nejen všem členům týmu, ale v dostatečném množství i do všech zapojených škol, díky čemuž se dostaly i k těm pedagogickým pracovníkům, kteří se aktivně na realizaci projektu nepodílejí. Některé školy těchto kalendářů využily také jako dárky pro rodiče, nebo jako ceny do školních soutěží, tím došlo k zasažení i cílové skupiny děti, žáci a rodiče. Kalendáře jsme dále distribuovali i do všech organizací, které se podílejí na vzdělávání na Rakovnicku a organizací, které s naším projektem spolupracují.

 

Cílová skupina: Pedagogové a ředitelé mateřských a základních škol, zřizovatelé škol, subjekty spolupracující s projektem MAP

 

* * *

 

Tento výstup implementace MAP vznikl v rámci realizace projektu MAP ORP Rakovník II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009701


 

Stolní týdenní kalednář

Do práce na tomto kalendáři se zapojilo sedmnáct mateřských škol, každá dostala zadání namalovat přidělenou pohádku jako sérii tří až čtyř na sebe dějově navazujících obrázků.

Kalendář je ke stažení zde (9.4 MB)

logologo


 

Týdenní diář

Žáci prvních stupňů ze sedmi základních škol vybrali a vlastnoručně napsali ke každému týdnu roku 2021 text, který se nějak k danému týdnu vztahuje, text doplnili vhodným obrázkem.

Diář je ke stažení zde (4.09 MB)

logologo


 

Nástěnný měsíční kalendář

V tomto kalendáři dostali svůj prostor talentovaní žáci druhých stupňů základních škol, jejichž vlastní literární tvorba tvoří textovou část a fotografie vztahující se k jednotlivým měsícům grafickou část kalendáře.

Kalendář je ke stažení zde (5.77 MB)

logologo