Obsah

Budeme mít školáka Staženo: 82x

Stránka

  • 1

logo

BUDEME MÍT ŠKOLÁKA

V rámci realizace pilotního projektu MAP ORP Rakovník vznikla v roce 2017 příručka pro rodiče - Budeme mít školáka.

 

Autorkou je ředitelka rakovnické mateřské školy MŠ V Lukách - Mgr. et Mgr. Jana Kovářová, která je od počátku realizace Místního akčního plánování v území ORP Rakovník členkou Realizačního týmu a zároveň vedoucí pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání.

 

Přejeme všem rodičům, aby pro ně byla tato příručka cenným pomocníkem při přechodu dětí z mateřské školy do 1. třídy.

 

* * *

 

Tento výstup implementace MAP vznikl v rámci realizace projektu MAP ORP Rakovník, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0002122