Obsah

logo

NÁSTĚNNÝ OBRAZ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Pracovní skupina pro rovné příležitosti vytvořila v rámci MAP II pro školy výstup svého projektu prevence dodržování zásad rovných příležitostí ve vzdělávání, jímž je nástěnný obraz znázorňující ucelenou a přehlednou formou pojem "rovné příležitosti". Jeho grafické provedení je vhodné jak do mateřských, tak i základních škol. Textové pasáže jsou psány dostatečně srozumitelnou řečí, aby byl výklad pojmu pochopitelný nejen pro odbornou, ale i laickou veřejnost, kterou představují zejména rodiče. Obraz o formátu 1,5 x 1,2 m je vhodný k zavěšení do školních vestibulů či chodeb, čímž je ve školách na veřejných místech zajištěna stálá publicita projektu i po jeho skončení. Obraz obdržely všechny mateřské a základní školy území ORP Rakovník zapojené do projektu.

 

Návrh obrazu ke stažení zde (1.01 MB)

 

Cílová skupina: děti mateřských škol, žáci základních škol, pedagogové a ředitelé mateřských a základních škol, veřejnost, rodiče

 

* * *

 

Tento výstup implementace MAP vznikl v rámci realizace projektu MAP ORP Rakovník II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009701