Obsah

logo

 

PRACOVNÍ SKUPINY

 

V rámci realizace projektu Místní akční plán ORP Rakovník IV jsou ustanoveny následující pracovní skupiny:

 

  • Pracovní skupina pro financování (PS FIN)
  • Pracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem (PS MDF)
  • Pracovní skupina pro rovné příležitosti (PS RP)
  • Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání (PS MŠ)

 

logo

1. setkání

Kdy:

Kde:

logo

Členové skupiny:

Brigita Pospíšilová - Rakovnicko o.p.s. - vedoucí PS FIN
Mgr. Bc. Karel Folber - 1. ZŠ Rakovník
Mgr. et Mgr. Jana Kovářová - MŠ V Lukách, Rakovník
Ing. Jan Polák - Město Jesenice
Blanka Čebišová - Obec Čistá

logo

logo

Pravidla pro žadatele a příjemce říkají, že....

....pracovní skupina pro financování bude připravovat podklady pro rozhodování ŘV MAP. Bude rovnoměrně složena ze zástupců obcí v území, ředitelů škol a dalších odborníků. Pro její činnost bude nastaven systém reportování výstupů / doporučení pracovní skupiny pro financování ŘV MAP. Výstupy bude skupina předkládat ŘV MAP formou doporučení. Projednává a připomínkuje relevantní dokumentaci MAP...

....cílem této pracovní skupiny je navrhnout, jakým způsobem bude financována realizace aktivit zapracovaných do SR MAP / akčních plánů. Zapojeným partnerům MAP může zprostředkovávat informace o plánovaných / vyhlášených dotačních titulech / výzvách v oblasti vzdělávání.

logo