Obsah

RT

Realizační tým je pro projekt MAP II rozdělen na tým administrativní a tým implementace. V administrativní části týmu figuruje hlavní manažerka, analytik, koordinátorka projektu, dále pak koordinátoři jednotlivých zapojených škol, členové pracovních skupin a v neposlední řadě odborníci na průřezová a klíčová témata vzdělávání. Ti jsou zároveň vedoucími pracovních skupin a to na témata: čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, rovné příležitosti, zájmové a neformální vzdělávání, předškolní vzdělávání a financování.

*

Realizační tým zajišťuje především podkladové materiály, monitoruje průběh realizace místního akčního plánu, zajišťuje naplánované společné vzdělávací a informační aktivity, zajišťuje přenos výstupů mezi pracovními skupinami a řídícím výborem, informuje veřejnost a pravidelně vyhodnocuje realizované aktivity.

*

V týmu implementace nalezneme koordinátorku implementace a lektory na témata anglický jazyk, volnočasové aktivity pro děti předškolního věku a volnočasové aktivity pro žáky základních škol.

*

PŘEDSTAVUJEME NÁŠ TÝM:
👇

Hlavní manažerka projektu

Brigita Pospíšilová
pospisilova@mas-rakovnicko.cz
734 213 667

Koordinátorka projektu

Kristýna Mézlová
mezlova@mas-rakovnicko.cz
736 287 148

Odborník na základní vzdělávání

Mgr. Karel Folber
reditel@1zsrako.cz
725 399 299

Odborník na předškolní vzdělávání

Mgr. et Mgr. Jana Kovářová
jajanakovarova@gmail.com
721 075 507

Odborník na rovné příležitost

Ing. Marie Kruntová
kruntovamarie@seznam.cz
605 277 080

Odborník na neformální vzdělávání

Mgr. Zdeňka Jirková
zd.jirkova@seznam.cz
606 327 693


Koordinátorka implementace

Andrea Medunová
medunova@mas-rakovnicko.cz
734 213 672


Finanční manažerka

Radka Křikavová
kancelar@mas-rakovnicko.cz
604 659 117

Sdílená logopedická asistentka

Bc. Lenka Perglová
lenka.perglova@email.cz
773 751 059