Obsah

organizační struktura

RT

Realizační tým MAP III tvoří hlavní manažerka, finanční manažerka, koordinátorka projektu, dále pak koordinátoři jednotlivých zapojených škol, členové pracovních skupin a v neposlední řadě odborníci na průřezová a klíčová témata vzdělávání. Ti jsou zároveň vedoucími pracovních skupin a to na témata: čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, rovné příležitosti, zájmové a neformální vzdělávání, předškolní vzdělávání. Pro efektivní komunikaci a řízení projektu byl na základě zkušeností ustanoven užší Realizační tým MAP, který je tvořen hlavními aktéry projektu, jimiž jsou vedoucí pracovních skupin, hlavní manažer a koordinátor projektu.

*

Realizační tým zajišťuje především podkladové a výstupové materiály projektu, monitoruje průběh realizace místního akčního plánu, zajišťuje a koordinuje aktivity, zajišťuje přenos výstupů mezi pracovními skupinami a řídícím výborem, informuje veřejnost a pravidelně vyhodnocuje realizované aktivity.

*

Za činnost Realizačního týmu odpovídá Hlavní manažer projektu. Realizační tým se setkává dle potřeby, minimálně však 4krát za kalendářní rok.


*

PŘEDSTAVUJEME NÁŠ TÝM:
👇

Hlavní manažerka a Finanční manažerka projektu

Brigita Pospíšilová
pospisilova@mas-rakovnicko.cz
734 213 667

Koordinátorka projektu

Bc. Andrea Tvarůžková
tvaruzkova@mas-rakovnicko.cz
736 287 148

Odborník na základní vzdělávání

Mgr. Bc. Karel Folber
reditel@1zsrako.cz
725 399 299

Odborník na předškolní vzdělávání

Mgr. et Mgr. Jana Kovářová
jajanakovarova@gmail.com
721 075 507

Odborník na rovné příležitost

Ing. Marie Kruntová
kruntovamarie@seznam.cz
605 277 080

Odborník na neformální vzdělávání

Mgr. Zdeňka Jirková
zd.jirkova@seznam.cz
606 327 693